"Ο σκοπός της φύσης δεν είναι η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους αλλά η διασφάλιση της βιοποικιλότητας των ειδών"
Θεόφραστος
Επικοινωνία
Χρώματα αρώματα και γεύσεις
Χλωρίδα
 

Ρούβος (Rubus Fruticosus)

Βατομουριά χώρια αγκάθια.